بهره برداریدر راستای جهت‌گیری دولت به سمت واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی، بسیاری از امور مرتبط با بهره‌برداری در حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع توسط شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع به بخش خصوصی واگذار شده است.


در این ارتباط شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو با بکارگیری کارشناسان زبده و باتجربه صنعت برق، سازماندهی مناسبی از سال‌های گذشته برای فعالیت در عرصه اجرای پروژه‌های بهره‌برداری در صنعت برق همچون بهره‌برداری از پست‌های انتقال و فوق‌توزیع، بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع، نظارت بر بهره‌برداری و خدمات مشترکین و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع انجام داده است.


علاوه‌بر زمینه‌های گفته‌شده، هم اینک حوزه فعالیت‌های بهره‌برداری به صنعت نفت نیز توسعه داده شده به‌گونه‌ای که بهره‌برداری از تعدادی از انبارهای نفت در استان‌های مختلف به شرکت غرب نیرو واگذار گردیده است.