شبکه‌های توزیع

 

علی‌رغم اهمیت بسیار زیاد بخش توزیع در زنجیره تولید تا مصرف برق، بویژه آنکه توزیع وظیفه تحویل انرژی الکتریکی به مصرف‌کنندگان رابرعهده دارد، متأسفانه آثار فعالیت‌های مهندسی کمتر در حوزه توزیع به‌چشم می‌خورد.

 

شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو از آغاز تأسیس تمرکز ویژه‌ای روی ارائه خدمات مهندسی به بخش توزیع صنعت برق داشته است و پروژه‌های پُرشماری را در حوزه‌های مختلف کاری این بخش انجام داده است. رئوس خدمات عبارتند از :

   
 • تهیه طرح جامع توزیع
 • پیش‌بینی بار
 • پخش بار و اتصال کوتاه
 • جمع‌آوری اطلاعات شبکه مبتنی‌بر سیستم‌های GIS
 • کاهش تلفات
 • بررسی الگوهای مصرف با هدف افزایش ضریب بار
 • جایابی بهینه پست‌ها
 • خازن‌گذاری
 • مطالعات جامع روشنایی
 • بهینه‌سازی روشنایی معابر
 • تهیه و تدوین استانداردهای موردنیاز شبکه‌های توزیع