«بیانیه خط مشی نظام تضمین کیفیت»


 شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو با هدف استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس الزامات مندرج در استاندارد
ISO 9001-2000 مراتب زیر را سرلوحه فعالیت‌های خویش قرار داده است :

 

تعهد به اجرای بموقع قراردادهای خدمات مشاوره، مهندسی و طراحی مرتبط با تولید، انتقال و توزیع نیروی برق و صنایع برمبنای استانداردهای ذی‌ربط و رعایت اخلاق حرفه‌ای.احترام به مشتریان محترم و اولویت ویژه برای شناخت خواسته‌ها، تأمین رضایت و جلب اعتماد و اطمینان آنان.
توجه تمامی مدیران، مسئولین و کارکنان محترم شرکت به «اصل کیفیت» و ارائه خدمات در زمان مناسب به مشتریان محترم و تلاش در استمرار آناطمینان از بهبود مستمر و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی مداوم.
ارتقاء توانمندی کارکنان تا سطح دانش فنی روز، از طریق نیازسنجی، برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی ذی‌ربط.پیام مدیر عامل :

 اینجانب با اعتقاد راسخ به کسب اعتماد مشتریان و جلب رضایت همکاران و استقرار مفاد این خط مشی با انتصاب نماینده مدیریت برای هدایت و کنترل مداوم سیستم، ضمن رعایت اصول صداقت و قانون‌گرایی، با همدلی و مشارکت تمامی همکاران محترم، زمینه تحقق اهداف فوق را در شرکت فراهم می‌نمایم.