شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو در اواخر سال 1370 و با هدف ارائه خدمات طراحی، مهندسی، مشاوره و نظارت به صنعت برق و انرژی، تأسیس شد.


با اعتقاد به لزوم مشارکت فعال در رفع نیازهای صنعـت، شرکت از آغـاز تأسیـس تلاش نمود با بکارگیری نیروهای زبده کارشناسی و برنامه‌ریزی مناسب بستر لازم برای این مشارکت را فراهم‌آورد. به این ترتیب هم‌اینک با گذشت حدود 20 سال، شرکت‌مهندسین مشاور غرب نیرو خدمات متعددی را به حوزه‌های مختلف صنعت برق و انرژی ارائه نموده است.

سرفصل‌های انجام‌شده توسط شرکت مشتمل‌بر نیروگاههای حرارتی، خدمات مهندسی و نظارت بر اجرای طرح‌های پست‌ها و خطوط انتقال و فوق‌توزیع، خدمات مهندسی و نظارت بر طرح‌های توسعه، احداث و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع و خدمات بهره‌برداری از پست‌های انتقال و فوق‌توزیع می‌باشند.


از سوی دیگر روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در جهت دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به‌گونه‌ای است که توسعه معنی‌دار صنعت برق و انرژی را پرهیزناپذیر نموده است. از این رو کلیه ذی‌نفعان این صنعت می‌باید نقش مؤثری در جهت این توسعـه ایفا کنند و بر این اساس، شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو برنامه‌ریزی گسترده‌ای در جهت توسعه فعالیت‌ها متناسب با نیازهای صنعت انجام داده است.


باتوجه‌به اینکه ارائه خدمات با کیفیت بالا و در زمان مناسب به‌صورت کارا و بهره‌ور نزد کلیه همکاران این شرکت نهادینه شده است، امید دارد شرکـت مهندسیـن مشـاور غـرب نیـرو با حفظ روند توسعه خود بستر لازم برای کسب افتخار مشارکت بیش از پیش در رفع نیازهای صنعت برق و انرژی و صنایع مرتبط را داشته باشد.